De receptuur is gemaakt door Hans Kuin
HET LIDMAATSCHAP
Alvorens lid te worden van de vereniging wordt men in de gelegenheid gesteld om eerst twee avonden op proef in een groep mee te koken. Hierna kan men beslissen of men lid wil worden. De kosten voor het proef koken zijn 44 € per keer . Er is een mogelijkheid om met twee personen, 1 lidmaatschap te nemen . Voor beide voor de ½ van de kosten. Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij de secretaris. De eenmalige entreekosten bedragen 35 € , incl verenigings schort De hoogte van de contributie wordt bepaald door het bestuur en op de algemene of een buitengewone ledenvergadering ter besluitvorming voorgelegd aan de leden. Voor dit bedrag (nu 440 €) bent u lid van de vereniging en zijn de algemene kosten en de kosten voor de ingrediënten betaald. De enige bijkomende kosten zijn die voor de genoten consumpties. De contributie wordt in twee termijnen per automatisch incasso geïnd. De meeste groepen organiseren een partneravond. Op deze avond kunnen de partners kennismaken met de culinaire activiteiten en met de overige leden van de groep. Deze avond wordt door de leden zelf bekostigd en kan in de keuken van de vereniging, er zijn kosten voor keuken gebruik. Bij voldoende belangstelling zullen er speciale cursussen en/of thema-avonden worden gehouden.
Kookvereniging de Eenhoorn