Kookvereniging "De Eenhoorn" Het bevorderen van de kookkunst van de leden van de vereniging. De kookvereniging bestaat sinds 1991 en is gevestigd in Hoorn. De vereniging kent leden en een bestuur. Minimaal een maal per jaar komen de leden en het bestuur samen in een algemene ledenvergadering. Op deze vergadering komt het beleid als mede de financiële verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar ter sprake. Het bestuur doet hier eventueel voorstellen voor wijzigingen in het beleid en stelt een begroting voor. De leden worden ingedeeld in vaste kookgroepen, die elk op een vaste avond in de maand koken. In de maanden juli en augustus wordt er niet gekookt. Elke kookgroep bestaat uit ongeveer 10 tot 13 personen. De leden dragen in de keuken minimaal schort of buis/sloof schort of buis/sloof Elke groep heeft een eigen chef die op de hoogte is van de te bereiden menu's en die de leden zal bijstaan om het bereiden van een menuonderdeel goed te laten verlopen. De leden van de kookgroep komen om ongeveer 18.00 bijeen in ons pand aan de Huesmolen. Alle ingrediënten zijn dan al ingekocht. De avond begint met het bespreken van het menu en de uitleg over de gebruikte ingrediënten. Vervolgens wordt per groepje van 2 of 3 personen een van de gangen van het menu bereidt,een persoon zorgt voor de tafelschikking en een ander voor de algemene gang van zaken in de keuken. Als de gerechten klaar zijn worden zij geserveerd in het restaurant. De eerste gang wordt veelal geserveerd tussen 20.00 uur en 21.00 uur. De avond eindigt normaal gesproken tussen 23.00 uur en 24.00 uur. Het menu wordt samengesteld door een menucommissie en/of een professionele kok, waarbij gelet wordt op de originaliteit van de gerechten, de leeraspecten en de manier van opmaken. Over het algemeen zijn de gerechten gebaseerd op de Franse / Italiaanse keuken. Het menu bestaat meestal uit vijf gangen. Bij de gekozen gerechten worden passende wijnen geschonken. Elk lid krijgt op de kookavond de receptuur uitgereikt. Alvorens lid te worden van de vereniging wordt men in de gelegenheid gesteld om eerst twee avonden op proef in een groep mee te koken. Hierna kan men beslissen of men lid wil worden. De kosten voor het proef koken zijn 40 € per keer .De genoten consumpties worden apart afgerekend. Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij de secretaris. De eenmalige entreekosten bedragen 75 € . De hoogte van de contributie wordt bepaald door het bestuur en op de Algemene of een Buitengewone Ledenvergadering ter besluitvorming voorgelegd aan de leden. Voor dit bedrag (nu 400 €) bent u lid van de vereniging en zijn de algemene kosten en de kosten voor de ingrediënten betaald. De enige bijkomende kosten zijn die voor de genoten consumpties. De contributie wordt in twee termijnen per automatisch incasso geïnd. De enige bijkomende kosten zijn die voor de genoten consumpties. De contributie wordt in twee termijnen per automatisch incasso geïnd De meeste groepen organiseren een partneravond. Op deze avond kunnen de partners kennismaken met de culinaire activiteiten en met de overige leden van de groep. Deze avond wordt door de leden zelf bekostigd. Bij voldoende belangstelling zullen er speciale cursussen en/of thema-avonden worden gehouden. Kookvereniging de Eenhoorn is gevestigd aan de Huesmolen 60 B te Hoorn. Het gebouw ligt aan de achterzijde van de sportzaal en het cultureel centrum en is het eenvoudigst bereikbaar vanaf het parkeerterrein aan de Torenwachter, via de linker buitenzijde van de winkelhal. De vereniging kent geen kledingvoorschriften. De leden wordt geadviseerd tijdens de kookavonden geen brandbare kleding te dragen. Het is aan te raden een schort of buis en sloof te dragen. De leden hebben de mogelijkheid om, bij verhindering op de vaste kookavond, op een andere avond te koken. Dit dient altijd in overleg met de chef van de betreffende avond te gebeuren. Restitutie van contributie van een gemiste kookavond is niet mogelijk.
Kookvereniging de Eenhoorn        Reglement